vật liệu xây dựng chống rung chấn

Phát minh ra gạch chống chịu địa chấn giảm tác động từ động đất

Hiệu quả sử dụng như một rào cản, tránh việc chuyển tải từ các bức tường phân vùng tới cấu trúc chính của tòa nhà. Sisbrick